Política de Privacitat

Dades Personals 

A través dels formularis i correus electrònics de la Web www.heading2market.com, L'USUARI proporciona les següents dades de caràcter personal (d'ara endavant, les «Dades Personals»):

  • Nom
  • Cognoms
  • Empresa
  • Correu electrònic
  • Telèfon

Totes les dades sol·licitades i obtingudes a través d'aquesta Web són de caràcter bàsic, adequades, pertinents i no excessives, en l'àmbit i les finalitats en els quals han estat obtingudes, en concordança amb el principi de qualitat de les dades i en compliment de l'article 4 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades. Els camps de sol·licitud de dades en el formulari existent, requereixen una resposta obligatòria i de no ser coberts la conseqüència seria la impossibilitat de remetre la consulta. El Fitxer està inscrit a l'Agencia Española de Protección de Datos amb el número d'inscripció 2152680745, i nom del fitxer HEADING2MARKET, S.L.

Tractament automatitzat 

Les Dades Personals de l'USUARI seran objecte de tractament automatitzat per part de Heading2Market, SL, societat titular del lloc web www.heading2market.com (d'ara endavant EL TITULAR), que a aquest efecte procedirà a la seva incorporació a un fitxer automatitzat que complirà les exigències de la legislació vigent aplicable (d'ara endavant, el «Fitxer de Dades Personals»). 

Aquest fitxer ha estat comunicat a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades de caràcter Personal, en virtut de l'exposat en l'article 26 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal. 

Finalitat 

La finalitat de la recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals consisteix en la gestió sobre peticions d'informació de caràcter genèric sobre EL TITULAR o la seva activitat, en l'enviament de publicitat relativa als mateixos i a altres productes i serveis oferts pel TITULAR o tercers, i en la realització de màrqueting directe d'aquests productes i serveis. 

Comunicacions 

EL TITULAR garanteix que cedirà o comunicarà íntegrament, ni en part, les dades de caràcter personal recollits en el lloc web www.heading2market.com, i es compromet a utilitzar-les en funció de les finalitats pels quals van ser recollides. Qualsevol variació en aquest sentit serà comunicada prèviament a l'USUARI, devent aquest prestar el seu consentiment exprés sobre aquest tema sense el qual no s'efectuarà, ni tan sols provisionalment, cessió o comunicació alguna. 

Mesures de seguretat 

EL TITULAR comunica que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers, així com el tractament confidencial de les Dades Personals de conformitat amb la legislació vigent aplicable. Així mateix garanteix el manteniment de la confidencialitat de les Dades Personals i el seu tractament segur. 

Consentiment 

Mitjançant l'acceptació a aquesta Política de Privadesa, L'USUARI expressa el seu consentiment exprés perquè les Dades Personals siguin incorporades al Fitxer de Dades Personals i siguin objecte de tractament automatitzat pel TITULAR amb les finalitats abans indicades. El Titular del Fitxer i també Responsable del Tractament és Heading2Market, SL, CIF B65849739 i domicili social a Passeig de Gràcia, 12, 1º de Barcelona, Espanya.

Drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició de l'USUARI

L'USUARI pot exercitar a tot moment els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació de dades així com oposar-se al seu tractament conforme la Llei. Per a això haurà d'enviar una sol·licitud expressa i escrita a Heading2Market, SL, pel camí que estimi oportú i adjuntar còpia del seu DNI/passaport/targeta d'estranger o document equivalent en vigor. Aquests drets són reconeguts per l'ordenament jurídic com “personalísims” pel que el seu exercici per persona diferent al seu titular requereix l'autorització o mandat exprés del mateix documentat conformi la legislació vigent.

No utilització de COOKIES 

EL TITULAR no se serveix de l'ús de cookies quan l'USUARI navega pel Lloc web com tampoc de cap altre sistema o programa informàtic per registrar els accessos o pàgines visitades per aquest.

Fem servir galetes per proporcionar estadístiques que ens ajuden a donar-te la millor experiència del nostre lloc. Pots obtenir més informació o apagar si ho prefereixes. No obstant això, en continuar utilitzant el lloc sense canviar la configuració, s'entén que acceptes l'ús de galetes.