Reports de Vendes B2B

Com crear un Report de Vendes B2B eficaç

Aprèn a crear un report de vendes B2B eficient que proporcioni informació valuosa sobre el rendiment de la teva empresa. La nostra entrada de blog cobreix consells sobre l’organització i presentació de dades, l’ús d’eines de comparació i Excel, i la comunicació a directius i inversors. Millora avui mateix el rendiment de les teves vendes amb els nostres consells d’experts.

Reports de Vendes B2B

El report de vendes B2B exerceix un paper fonamental en la gestió d’una empresa. Permet estar al corrent de les operacions que s’estan gestant, comprendre el que ocorre amb la competència i prendre decisions intel·ligents sobre quines àrees necessiten més atenció.

Què és un report de vendes B2B?

Un report de vendes B2B és un resum del rendiment de les vendes, els resultats financers i el rendiment comercial d’una empresa. Els informes de vendes s’utilitzen per a realitzar un seguiment i analitzar el progrés de cada venda, així com per a proporcionar informació sobre qualsevol problema que pugui estar obstaculitzant el creixement de la seva empresa.

Quina informació s’inclou en un report de vendes B2B?

Un informe de vendes B2B sol incloure els següents tipus d’informació:

 • Rendiment de les vendes: Inclou dades sobre el nombre de vendes realitzades, els ingressos generats i els tipus de productes o serveis venuts a altres empreses.
 • Informació sobre clients: Inclou dades sobre la base de clients de l’empresa, com el nombre de nous clients adquirits i els tipus d’empreses a les quals embeni l’empresa.
 • Tendències de vendes: Inclou informació sobre com han canviat les vendes al llarg del temps, per exemple, si han augmentat o disminuït i en quant.
 • Informació sobre productes o serveis: Inclou detalls sobre els productes o serveis de l’empresa, com quins es venen bé i quins no.
 • Anàlisi del mercat: Inclou informació sobre l’estat general del mercat B2B, com a tendències i canvis que puguin estar afectant les vendes de l’empresa.
 • Reptes i oportunitats: Això inclou informació sobre qualsevol repte al qual s’enfronti l’empresa en el mercat B2B, així com qualsevol oportunitat de creixement o expansió.
 • Previsions: Inclou les expectatives futures de vendes, ingressos i clients potencials de l’empresa.
 • Comparació amb el període anterior: Inclou la comparació del període actual amb l’anterior, com el creixement o descens de les vendes, els ingressos i la captació de clients.

L’informe sol estar destinat a l’ús intern de l’equip directiu d’una empresa i pot compartir-se amb inversors o altres parts interessades.

Per què són tan importants els informes de vendes B2B?

Llavors, per què és tan important tenir un report de vendes B2B? La veritat és que hi ha diverses raons:

 • Seguiment del rendiment: Els informes de vendes B2B proporcionen una visió detallada del rendiment de les vendes d’una empresa, la qual cosa permet a la direcció realitzar un seguiment del progrés, identificar àrees de millora i prendre decisions informades.
 • Identificació de tendències: Els informes de vendes B2B poden ajudar a identificar tendències en el mercat B2B, com a canvis en la demanda dels clients, la qual cosa pot ajudar una empresa a ajustar la seva estratègia per a aprofitar noves oportunitats o abordar desafiaments.
 • Avaluació comparativa del rendiment: Els informes de vendes B2B es poden utilitzar per a comparar el rendiment d’una empresa amb els competidors, la qual cosa pot proporcionar informació valuosa sobre les fortaleses i febleses de l’empresa.
 • Planificació i previsió: Els reports de vendes B2B es poden utilitzar per a informar la planificació a curt i llarg termini, proporcionant dades i perspectives sobre quins productes s’estan venent bé, quins clients són més valuosos i com predir les vendes futures.
 • Comunicació amb les parts interessades: Els informes de vendes B2B poden utilitzar-se per a comunicar el rendiment de les vendes d’una empresa a les parts interessades, com a inversors i membres de la junta directiva, la qual cosa pot ajudar-los a comprendre la salut financera de l’empresa i les seves perspectives futures.

En general, els reports de vendes B2B són una eina important perquè la direcció comprengui el rendiment de les vendes de la seva empresa i prengui decisions basades en dades per a millorar-lo. També poden utilitzar-se per a comunicar el rendiment a les parts interessades, la qual cosa pot ajudar-los a comprendre la salut financera de l’empresa i les seves perspectives de futur.

Consells per a crear un excel·lent informe de vendes

Heus aquí alguns consells per a crear un excel·lent report de vendes B2B:

 • Que sigui senzill i clar: utilitza un disseny net i fàcil de llegir, i assegura’t que l’informe sigui fàcil d’entendre. Utilitza taules i gràfics per a visualitzar les dades i fer-los més atractius.
 • Dades rellevants: Inclou únicament dades rellevants i significatives per al propòsit de l’informe. Evita incloure dades innecessàries que només confondran al lector.
 • Format coherent: Utilitza un format coherent en tot l’informe, inclosos títols, grandàries de lletra i colors. Això farà que l’informe sigui més professional i fàcil de llegir.
 • Paràmetres mesurables: Usa mètriques mesurables com a quantitats en euros, percentatges i recomptes per a oferir una imatge clara del rendiment de les vendes de l’empresa.
 • Inclou un resum: Comença amb un resum dels principals resultats i conclusions de l’informe. D’aquesta manera, el lector tindrà una visió ràpida dels punts principals de l’informe.
 • Comparació: Utilitzi la comparació com una eina poderosa, en comparar el període actual amb l’anterior, donarà una imatge clara del rendiment i el progrés.
 • Filtres i taules dinàmiques: Posa en joc eines d’Excel com a filtres i taules dinàmiques per a ajudar-te a organitzar, analitzar i presentar les dades en un format fàcil de digerir.
 • Comentaris i notes: Utilitza comentaris i notes per a proporcionar context addicional o explicacions per als punts de dades que poden no ser clars.

Seguint aquests consells, pots crear un report de vendes B2B que sigui fàcil d’entendre, visualment atractiu i que proporcioni informació rellevant i precisa a la direcció i accionistes.

Llest per a crear millors Reports de Vendes B2B?

Crear bons informes de vendes és important per a fer créixer el teu negoci i tancar més contractes. Aquests informes mostren quines estratègies funcionen i destaquen oportunitats de creixement. També ajuden l’equip directiu a veure quan tu o el teu equip comercial ho esteu fent bé. Segueix aquests passos per a elaborar un informe amb la informació adequada i que tingui un gran impacte.

Hablemos para impulsar tus ingresos_