Gestió web

Gestió Web: Els 5 Errors més freqüents

Han de servir-te per alertar-te sobre tendències crònicament errònies, a fi que evitis caure-hi

Gestió web

La gestió web estableix els fonaments estratègics del teu lloc web, coordinant la planificació i execució d’aquest. En dur a terme aquest procés, has de tenir en compte que el disseny del teu lloc millori l’experiència de l’usuari (UX) i sigui fàcil de navegar. També has de mantenir-lo actualitzat per cobrir les necessitats canviant de la teva audiència i aconseguir l’èxit a l’entorn digital. No obstant això, tots aquests aspectes no sempre es tenen en compte de la manera adequada. En aquest article, et mostrem els 5 errors principals en la gestió web i com pots solucionar-los de manera efectiva per millorar la teva estratègia d’Inbound Marketing i incrementar el ROI de la teva empresa.

1. Els 5 errors principals en la Gestió Web

1.1. Falta d’objectius clars

Aquest constitueix el principal problema en la gestió web. Resulta sorprenent la quantitat de llocs web que es creenlloc web simplement perquè algun executiu va indicar a algú que ho fes, sense especificar els objectius del lloc. I no, dir que “tothom ho està fent” no és una raó acceptable.

Tot i que és cert que actualment qualsevol empresa necessita un lloc web per ser considerada una organització dinàmica, activa i gestionada professionalment, no sempre és suficient crear un lloc web com una mena de “targeta de presentació”. Aquest tipus de lloc pot contenir informació bàsica, com la imatge corporativa, l’adreça de les instal·lacions, l’informe anual, la informació de contacte i algunes dades corporatives addicionals. No obstant això, aquest enfocament no aprofita al màxim el potencial de la web. Un lloc web d’aquest tipus hauria de construir-se únicament si es pren la decisió explícita de no invertir en l’ús estratègic de la web per als negocis.

Vols convertir clics en clients?
explora com en una breu xerrada amb nosaltres.

La majoria de les empreses haurien de començar els seus projectes de disseny web explorant com poden oferir valor als seus clients a través dels seus llocs web. Proporcionar raons als clients per passar temps al teu lloc web sempre es tradueix en oportunitats comercials futures.

1.2. Lloc web dissenyat per als teus propis executius

Els llocs web que se centren en la interna de l’empresa acaben amb pàgines principals plenes de Declaracions de Visió i Missió, fotos del CEO, i la història de l’empresa. Tot això pot cabre en una pàgina de “Sobre nosaltres”, però no a la pàgina principal.

És crucial recordar que la teva empresa no és el centre de l’univers pels teus clients. El disseny del lloc ha de centrar-se en les necessitats dels teus clients. No construeixis un lloc web per impressionar els teus executius; ells no són el públic objectiu.

1.3. Deixar que l’estructura del lloc web sigui un mirall de l’estructura de l’empresa

Els usuaris no han de preocupar-se per conèixer l’estructura interna de la teva empresa. Per tant, l’organització del teu lloc web no ha de coincidir amb l’estructura jeràrquica de la companyia. Tot i que sigui més senzill assignar responsabilitats del lloc web d’acord amb les divisions i unitats de negoci, juntament amb les seves respectives jerarquies i pressupostos, aquesta pràctica genera un lloc centrat en la interna de l’empresa en lloc d’estar enfocat en el client.

L’estructura del lloc web ha de ser determinada per les accions que els usuaris realitzaran en ell. Tot i que això implica tenir una sola pàgina d’informació per a dos departaments molt diferents. A vegades, pot ser necessari distribuir la informació d’un sol departament en dues o més seccions del lloc. Això implica que diverses pàgines o subsites hagin de ser gestionats en col·laboració entre diferents departaments.

Et cal potenciar el teu Inbound?
descobreix amb nosaltres estratègies que funcionen.

Un indicatiu clàssic d’un lloc web mal administrat és quan la pàgina principal conté un botó per a cada director d’una unitat de negoci, o per a la seva divisió o departament associat. Recorda, el disseny no està dirigit als teus executius ni s’ajusta a l’estructura interna de l’empresa. Es dissenya pensant en les necessitats dels clients.

1.4. Externalitzar a múltiples agències

Si decideixes subcontractar cada nou projecte web a una agència diferent, el teu lloc acabarà semblant-se a un collagePiezas diseño web amb diverses peces provinents de diferents llocs. El problema de treballar amb diferents agències radica en el fet que cadascuna busca imprimir el seu propi segell artístic en el lloc. Això es deu al fet que tenen filosofies de disseny diferents i desitgen utilitzar la teva empresa com a referència.

Als usuaris els resulta molest navegar per llocs web on troben canvis dràstics en el disseny d’una pàgina a una altra. La consistència és essencial per aconseguir una interfície fàcil d’usar. Quan tots els elements de la interfície tenen un aspecte similar i funcionen de la mateixa manera, els usuaris se senten més segurs en explorar el lloc. Això es deu a que poden aplicar el que han après en una àrea a una altra sense haver de tornar a aprendre-ho tot.

La millor manera de garantir aquesta consistència és comptar amb un únic departament responsable del disseny integral del lloc web. En cas que això no sigui possible, almenys s’ha de formar un equip central encarregat d’aplicar una guia d’estil uniforme i supervisar tot el treball de disseny. Es pot aconseguir una considerable coherència si els diferents departaments tenen accés a una única font d’assessorament en disseny.

1.5. Oblidar de pressupost per al manteniment

En termes generals, es recomana que el pressupost anual destinat al manteniment d’un lloc web sigui aproximadament equivalent al cost inicial de la seva construcció, establint un límit mínim del 50%. És important destacar que els llocs de notícies i altres projectes que requereixen actualitzacions diàries o en temps real poden incórrer en costos de manteniment anuals encara més elevats. Si simplement inverteixes en la creació d’un lloc atractiu i encantador, però no el mantens actualitzat, la teva inversió es deteriorarà ràpidament.

Davant l’evolució ràpida de la web avui en dia, se suggereix realitzar ajustos significatius com a mínim una vegada a l’any. D’aquesta manera, evitaràs que el lloc sembli obsolet i per adaptar-se a les expectatives canviant dels usuaris. A més, es requereix manteniment continu per afegir contingut fresc, reorganitzar i modificar pàgines obsoletes, així com per prevenir enllaços trencats.

Cerques el wow dels teus clients?
Estratègies i solucions creatives que marquen la diferència.

Si has implementat una guia d’estil de disseny i un conjunt de plantilles de pàgina per evitar les inconsistències esmentades a l’error 4, també és essencial assignar un pressupost per mantenir aquests recursos de disseny. Si la guia d’estil i les plantilles no evolucionen d’acord amb les necessitats canviant, el teu lloc corre el risc de perdre rellevància ràpidament.

6. Conclusió

En conclusió, l’efectivitat d’un lloc web va més enllà del seu atractiu visual inicial. És essencial abordar els errors comuns en la gestió web, des de l’establiment d’objectius clars fins a l’assignació de pressupostos adequats per al manteniment continu. Centrar-se en les necessitats del client, mantenir la coherència en el disseny i adaptar-se a les expectatives canviant dels usuaris són elements clau. D’aquesta manera, et garantiràs que el teu lloc web perduri com una eina de valor en l’entorn digital.

Hablemos para impulsar tus ingresos_