Gestionar la ansiedad en el Outsourcing Comercial

Gestionar l’ansietat a l’Outsourcing Comercial

Empresaris i emprenedors estem constantment buscant fórmules creatives per complir objectius incorrent en el menor cost possible

Gestionar la ansiedad en el Outsourcing Comercial

L’Outsourcing Comercial i de Màrqueting ha esdevingut una resposta viable per minimitzar els costos sense sacrificar en excés l’execució dels processos de negoci relacionats. Tot i això, el fet que l’execució del procés desaparegui de l’empresa, és usualment una font de generació d’ansietat a l’Outsourcing Comercial. Vegem de quina manera podem aconseguir minimitzar aquesta ansietat i gaudir dels beneficis de l’Outsourcing Comercial.

Definir l’abast del treball

En contractar un servei d’Outsourcing Comercial o de Màrqueting, cal tenir una declaració clara de les coses que es faran. Abans de contractar ningú cal establir unes regles clares del joc que evitaran que posteriorment haguem d’estar resolent conflictes d’interpretació. És convenient explicar, anticipar a l’empresa d’Outsourcing Comercial allò que esperem aconseguir del servei, de manera que puguem consensuar amb ells expectatives realistes i mètriques associades amb què podrem avaluar posteriorment, de manera objectiva, el valor aportat en el desenvolupament del servei.

No triar mai en base al preu

Encara que pugui semblar temptador, triar un proveïdor de serveis d’Outsourcing basant-nos exclusivament en el preu no fa altra cosa que generar més ansietat. El preu no ha de ser la única consideració a avaluar d’un proveïdor. La compra del servei s’ha de basar en un ampli espectre de consideracions i ha de garantir un equilibri entre el valor i la qualitat dels resultats. El preu és sovint el pitjor paràmetre a considerar a l’hora de triar un proveïdor de serveis de Outsourcing. Un proveïdor pot estar disposat a tallar per aconseguir signar el contracte amb nosaltres utilitzant el preu com una manera d’atreure’ns. Però hem de pensar en les formes en què aquest proveïdor de serveis en reduirà els costos. Potser després no és capaç de donar als seus empleats una remuneració justa, o es vegi obligat a eliminar alguns beneficis, o potser no pugui habilitar la infraestructura i els nivells de seguretat adequats per protegir les dades del client.

Contrastar l’experiència del proveïdor

És aconsellable optar per un proveïdor de serveis amb experiència contrastada en el procés de negoci que es vol externalitzar. Un proveïdor expert és un proveïdor que segurament generarà resultats. Hi ha la possibilitat que algun proveïdor només ens necessiti per dotar-se d’experiència al nostre sector d’activitat o en algun procés de negoci determinat. Per tant, evitem formar part d’un experiment, fem una ullada a la trajectòria del proveïdor, i coneguem l’opinió que els seus clients en tenen.

Avaluar el proveïdor igual que un nou empleat

Quan s’avalua a un proveïdor hem de preguntar amb la intensitat i l’extensió amb què ho faríem si es tractés d’un nou empleat. Com si estiguéssim revisant el seu currículum. Al final l’elecció d’un proveïdor de serveis sempre és subjectiva, però no hem de deixar de manejar dades objectives. Demanem referències i preguntem sobre l’exercici, les consecucions, els resultats als clients.

Llançar-se a poc a poc

Quan ens llancem a l’externalització val la pena començar a poc a poc, minimitzant els riscos. Un llançament poc ambiciós permetrà que ens retirem fàcilment si les coses no surten bé, reduint els nostres nivells d’ansietat. A més, tindrem l’oportunitat d’avaluar la qualitat d’execució i els resultats del proveïdor abans de pensar en objectius més ambiciosos.

Tot per escrit

La documentació és crucial quan s’externalitzen processos de negoci a un proveïdor. És molt important, ja que estem cedint a un tercer l’execució de processos que són de «missió crítica» per al nostre negoci. L’abast, els terminis, la gestió dels canvis, les penalitzacions, els bonus, la forma de pagament… tot allò associat a la prestació del servei ha de ser escrit negre sobre blanc i recollit en un document que formi part del contracte.

L’Outsourcing és una gran opció per reduir costos, però és important mantenir els nivells d’independència empresarial malgrat l’externalització d’alguns processos. L’ansietat es produeix quan apareixen sorpreses pel camí.

Parlem d’Outsourcing?

Hablemos para impulsar tus ingresos_