¿Qué obtienen pequeñas y grandes empresas del Outsourcing Comercial?

Què obtenen petites i grans empreses de l’Outsourcing Comercial?

Amb la deguda planificació, es poden obtenir una sèrie d’avantatges competitius amb què aconseguir els objectius comercials a mitjà i llarg termini

¿Qué obtienen pequeñas y grandes empresas del Outsourcing Comercial?

L’externalització de serveis (Outsourcing) consisteix en la subcontractació d’un procés de negoci a un tercer. Les petites i grans empreses solen delegar la gestió de la seva comptabilitat, nòmines o distribució de productes, així com altres activitats, en no disposar de mitjans. Però cada cop són més les grans multinacionals que recorren també a aquesta modalitat per beneficiar-se de la professionalització de les petites i grans empreses d’Outsourcing Comercial.

Amb la deguda planificació, es poden obtenir una sèrie d’avantatges competitius amb què aconseguir els objectius comercials a mitjà i llarg termini:

Reduir els costos i augmentar l’eficiència

La contractació i formació de personal especialitzat en vendes per a una campanya a curt termini pot ser un procés llarg, costós i poc efectiu. De la mateixa manera, les empreses que internalitzen tots els processos han de repercutir el cost als productes i clients. L’estructura de costos d’un proveïdor extern pot proporcionar un avantatge competitiu important. Les despeses fixes passen a ser variables ja que el servei es paga només quan s’utilitza.

Concentrar-se en la seva activitat estratègica

Les empreses tenen recursos limitats, i l’externalització de serveis de vendes o de teleconcertació comercial pot ajudar l’empresa a centrar-se en la seva activitat principal i establir-ne les prioritats amb més claredat.

Iniciar projectes ràpidament

Una bona empresa de telemàrqueting B2B compta amb els recursos necessaris per començar una campanya de vendes de manera immediata. Si un projecte requereix grans inversions de capital, com la constitució d’un callcenter, el procés d’inici es pot complicar.

Minimitzar riscos

Tota inversió va acompanyada de cert risc. El mercat, la competència, la tecnologia i la conjuntura econòmica canvien a un ritme vertiginós. Els proveïdors d’outsourcing comercial poden assumir, gestionar i, fins i tot, evitar amb més facilitat aquests riscos atès que treballen a la seva àrea d’especialització.

Hablemos para impulsar tus ingresos_