Ventas y Marketing, las funciones de negocio cuya externalización crece más

Vendes i Màrqueting, les funcions de negoci l’externalització de les quals creix més

El resultat d’una enquesta deixa clarament que hi ha una tendència alcista quant a les pràctiques d’externalització

Ventas y Marketing, las funciones de negocio cuya externalización crece más

L’informe “2012 Global Outsourcing and Insourcing Survey Executive Summary” de Deloitte Consulting LLP il·lustra clarament la tendència creixent cap a l’externalització. Els enquestats procedien de totes les indústries, incloent serveis financers, tecnologia, mitjans i telecomunicacions, amb ingressos diversos, i representaven tant companyies globals com del mercat domèstic USA. Aquesta representació tan heterogènia dóna un pes molt interessant als resultats de l’enquesta.

El resultat de l’enquesta deixa clarament per descomptat que hi ha una tendència alcista quant a les pràctiques d’externalització. Tot i això, destaca l’Outsourcing Comercial, les expectatives de creixement del qual són del 281%, la qual cosa la col·loca -amb diferència- com la funció de negoci que més creix a l’hora de recórrer a fórmules d’Outsourcing. I perquè totes aquestes companyies, tot i ser tan heterogènies entre elles, recorren a l’externalització de la funció comercial? Decideixen externalitzar per moltes raons, però quan se’ls va preguntar quins eren els objectius més importants a la seva última iniciativa d’externalització, el 87% va respondre que la reducció dels costos d’operació, un 73% perseguia millorar el servei al client, i el 49% aspirava a aconseguir un avantatge competitiu.

Efectivament, l’externalització és una estratègia clau en la consecució d’objectius com ara la reducció dels costos d’operació o la millora del servei al client, i és per això que no és difícil entendre perquè l’Outsourcing Comercial està aconseguint cada cop més adeptes. L’externalització de la força de vendes permet:

  • Un ràpid time-to-market i la consegüent penetració al mercat.
  • Una ràpida explotació de nous mercats: territoris o verticals.
  • Un increment de la generació i conversió de leads.
  • Un ús més eficient dels recursos humans i tecnològics.
  • Menor cost de vendes i major ROI.
  • Augment dels ingressos per vendes i dels beneficis.

No dubtis a fer un repàs al «2012 Global Outsourcing and Insourcing Survey Executive Summary» de Deloitte Consulting LLP.

Hablemos para impulsar tus ingresos_