Preguntas en ChatGPT

El poder de les preguntes a ChatGPT: Una guia completa

Descobreix en aquest article com aprofitar el poder de les preguntes en ChatGPT per a portar les teves converses al següent nivell. Aprèn les millors pràctiques i tècniques per a crear preguntes efectives i obtenir respostes útils.

Preguntas en ChatGPT

Quan vaig descobrir ChatGPT, va ser amor a primera vista! Em vaig enamorar de les seves capacitats i no vaig poder evitar experimentar amb el sistema de totes les formes possibles. I de quina forma em va sorprendre! Em vaig adonar que podia crear preguntes que generaven respostes increïblement precises i rellevants. Vaig descobrir alguns trucs per a millorar les meves preguntes a ChatGPT i obtenir millors resultats.

Per exemple, vaig aprendre que usar un llenguatge específic i rellevant és clau per a assegurar-se que ChatGPT comprengui el que se li està preguntant. També vaig descobrir que tenir un propòsit clar i enfocar la conversa és important per a obtenir respostes més interessants. Però el més divertit de tot va ser aprendre com interactuar amb ChatGPT de la manera més productiva i treure-li el màxim profit. D’aquesta manera, és possible utilitzar ChatGPT com un dels teus col·laboradors més efectius en la implementació de les teves estratègies d’Inbound Marketing. En resum, va ser una experiència increïblement gratificant i emocionant.

Vols convertir clics en clients?
explora com en una breu xerrada amb nosaltres.

Així doncs, benvinguts a aquesta completa guia en la qual aprendràs tot el necessari per a crear preguntes clares i efectives en ChatGPT que generin converses interessants i útils. També t’ajudara a millorar la teva estratègia en diverses disciplines d’Inbound Marketing. Anem allà!

Pots accedir a ChatGPT des del teu navegador: https://chat.openai.com

Què és ChatGPT i com s’usa?

ChatGPT és un prototip de chatbot d’intel·ligència artificial desenvolupat en 2022 per OpenAI que s’especialitza en el diàleg. El chatbot és un gran model de llenguatge, ajustat amb tècniques d’aprenentatge tant supervisades com de reforç. Es basa en el model GPT-3.5 de OpenAI, una versió millorada de GPT-3.

ChatGPT es va llançar el 30 de novembre de 2022 i ha cridat l’atenció per les seves respostes detallades i articulades, encara que s’ha criticat la seva precisió fàctica. El servei es va llançar inicialment com a gratuït per al públic, amb plans de monetitzar-lo més endavant. El 4 de desembre, OpenAI calculava que ChatGPT ja tenia més d’un milió d’usuaris.

Una de les claus per a l’èxit d’una conversa en ChatGPT és la qualitat de les preguntes que s’utilitzen per a iniciar i guiar la conversa. Les preguntes ben definides poden ajudar a assegurar que la conversa es mantingui en l’assumpte en qüestió que i cobreixi els temes d’interès per a l’usuari. Al contrari, les preguntes mal definides poden portar a converses desarticulades o que manquin d’enfocament, la qual cosa pot resultar en una experiència menys interessant i informativa.

En les següents seccions, aprendràs els principis de la comunicació clara i com aplicar-los als prompts per ChatGPT, així com una guia pas a pas sobre com crear preguntes efectives que generin converses interessants i útils. També aprendràs sobre els errors comuns a evitar i consells per a solucionar problemes que poden sorgir en usar ChatGPT.

Interface Prompts ChatGPT

Quins són els principals beneficis de ChatGPT?

Un dels avantatges clau de ChatGPT és la seva capacitat per a entendre i respondre a l’entrada de llenguatge natural. Això significa que els usuaris poden comunicar-se amb ChatGPT usant el mateix llenguatge i sintaxi que usarien en parlar amb un humà. A més, ChatGPT també pot entendre i respondre al context, la qual cosa li permet generar respostes més apropiades i rellevants a l’entrada de l’usuari.

A més de les seves capacitats de processament de llenguatge natural, ChatGPT té diverses funcions i capacitats que ho converteixen en una eina poderosa per a impulsar converses. Aquests inclouen:

 • Adaptació: ChatGPT pot adaptar-se a les necessitats i preferències de l’usuari. Això pot incloure la personalització del to i l’estil de les respostes del ChatGPT, així com els tipus d’informació i temes que és capaç de tractar..
 • Personalització: ChatGPT pot utilitzar algorismes d’aprenentatge automàtic per a personalitzar les seves respostes en funció de les interaccions i preferències anteriors de l’usuari. Això pot fer que la conversa se senti més natural i adaptada a les necessitats i interessos de l’usuari.
 • Suport multilingüe: ChatGPT pot entendre i respondre a entrades en múltiples idiomes, la qual cosa ho converteix en una eina útil per a usuaris internacionals o per a aquells que desitgen comunicar-se en diversos idiomes.
 • Escalabilitat: ChatGPT pot manejar grans volums de trànsit i es pot utilitzar per a impulsar converses amb múltiples usuaris simultàniament. Això ho fa ideal per a aplicacions com el servei al client o comunitats en línia.

Com pots veure, ChatGPT és una eina poderosa i versàtil amb una àmplia gamma de capacitats. En les següents seccions, explorarem com aprofitar al màxim aquestes capacitats creant preguntes clares i efectives que generin converses interessants i informatives.

Com funciona ChatGPT?

Ara que tens una comprensió general de ChatGPT i les seves capacitats, aprofundim una mica més en què és ChatGPT i com funciona.

En termes generals, el procés es pot dividir en els següents passos:

 1. L’usuari introdueix text en la interfície de ChatGPT. Això pot ser una pregunta, una sol·licitud d’informació o una declaració casual.
 2. El sistema ChatGPT analitza el text i utilitza algorismes d’aprenentatge automàtic per a generar una resposta.
 3. La resposta es retorna a l’usuari com a text.
 4. Després, l’usuari pot ingressar més text, que el sistema ChatGPT tornarà a analitzar i respondre. Aquest procés continua fins que la conversa finalitza.

Prompts a ChatGPT

Un dels factors clau que determina l’èxit dels prompts per ChatGPT és la qualitat de les indicacions que s’utilitzen per a iniciar i guiar la conversa. Les instruccions ben definides poden ajudar a garantir que la conversa es mantingui en el camí correcte i cobreixi els temes d’interès per a l’usuari. Per contra, les indicacions mal definides poden resultar en converses desordenades o que manquen d’enfocament, la qual cosa es tradueix en una experiència menys atractiva i informativa.

En què es diferencia ChatGPT d’altres chatbots?

ChatGPT és un de diversos tipus de chatbots disponibles en el mercat. Què ho fa diferent d’altres chatbots i què ho fa únic?

Et cal potenciar el teu Inbound?
descobreix amb nosaltres estratègies que funcionen.
 • ChatGPT és un model de llenguatge enorme. Això permet que ChatGPT entengui i respongui a l’input de manera similar a com el faria un humà. Uns altres chatbots poden dependre de respostes pre-programades o una simple cerca de paraules clau, la qual cosa pot resultar en respostes menys naturals o rellevants a l’input de l’usuari.
 • Capacitat d’aprenentatge de ChatGPT. En usar algorismes d’aprenentatge automàtic, ChatGPT és capaç d’analitzar l’input de l’usuari i millorar les seves respostes sobre la base de converses passades. Això pot resultar en respostes més personalitzades i rellevants a l’input de l’usuari.
 • ChatGPT pot manejar converses més complexes o obertes. Pel fet que ChatGPT és capaç d’entendre i respondre al context, és millor per a manejar converses que cobreixen una àmplia gamma de temes o que requereixen una resposta més detallada.

En general, l’ús de processament del llenguatge natural i algorismes d’aprenentatge automàtic de ChatGPT ho diferencia d’altres chatbots i ho converteix en una eina poderosa per a impulsar converses atractives i informatives.

Per a què es pot fer servir ChatGPT?

Donada la seva capacitat per a entendre i respondre a l’entrada de llenguatge natural, ChatGPT té una àmplia varietat d’aplicacions potencials. Alguns usos comuns de ChatGPT inclouen:

 • Servei al client: ChatGPT pot ser utilitzat per a respondre preguntes dels clients, proporcionar informació i resoldre problemes en temps real. Això pot ser particularment útil per a les empreses que desitgen brindar suport les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana als seus clients.
 • Educació: ChatGPT pot ser utilitzat per a proporcionar informació o respondre preguntes en una varietat de contextos educatius. Per exemple, podria ser utilitzat com a tutor o per a proporcionar informació sobre un tema específic.
 • Provisió d’informació: ChatGPT pot ser utilitzat per a proporcionar informació sobre una àmplia gamma de temes, com el clima, les notícies o les empreses locals.
 • Assistent personal: ChatGPT pot ser utilitzat com a assistent personal per a ajudar amb tasques com la programació, l’organització i la gestió d’informació.
 • Interacció social: ChatGPT pot ser utilitzat per a entaular converses casuals o proporcionar entreteniment. Això ho converteix en una eina útil per a les xarxes socials o les comunitats online.
 • Creació de contingut: La Intel·ligència Artificial és útil per optimitzar el nostre màrqueting de continguts. No obstant això, cal recordar que la intervenció humana continua essent necessària.

En general, els usos potencials de ChatGPT són vastos i variats, la qual cosa ho converteix en una eina versàtil i poderosa per a una àmplia gamma d’aplicacions. En els següents capítols, explorarem com crear preguntes a ChatGPT efectives que condueixin a converses atractives i informatives per a una varietat de propòsits.

El rol de les preguntes a ChatGPT

Com esmentem anteriorment, la qualitat dels prompts per ChatGPT pot tenir un gran impacte en l’èxit de la conversa. Les indicacions ben definides poden ajudar a garantir que la conversa es mantingui en el bon camí i cobreixi els temes d’interès per a l’usuari, la qual cosa es tradueix en una experiència més atractiva i informativa.

Preguntes a ChatGPT

Llavors, què és el que fa que una pregunta en ChatGPT sigui bona, i com pots crear indicacions efectives que condueixin a converses atractives i informatives? Hi ha alguns principis clau que has de tenir en compte:

 • Claredat: Una indicació clara i concisa ajudarà a garantir que ChatGPT comprengui el tema o tasca en qüestió i pugui generar una resposta adequada. Evita usar llenguatge massa complex o ambigu, i procura ser el més específic possible en les teves indicacions.
 • Enfocament: Una indicació ben definida ha de tenir un propòsit i enfocament clars, la qual cosa ajuda a guiar la conversa i mantenir-la en el bon camí. Evita usar indicacions massa àmplies o obertes, la qual cosa pot donar lloc a converses desordenades o desenfocades.
 • Rellevància: Assegura’t que les teves indicacions siguin rellevants per a l’usuari i la conversa. Evita introduir temes o tangents no relacionats que puguin distreure de l’enfocament principal de la conversa.
Cerques el wow dels teus clients?
Estratègies i solucions creatives que marquen la diferència.

Seguint aquests principis, pots crear prompts per ChatGPT efectius que condueixin a converses atractives i informatives. En els següents capítols, aprofundirem en aquests principis en més detall i explorarem tècniques específiques per a crear indicacions clares i concises.

Beneficis de crear instruccions clares i concises

Crear instruccions clares i concises té diversos beneficis que poden ajudar a assegurar que les converses ChatGPT siguin atractives i informatives. Alguns dels beneficis clau inclouen:

 • Millora la comprensió: En utilitzar un llenguatge clar i específic, pots ajudar a garantir que ChatGPT entengui el tema o la tasca en qüestió i pugui generar una resposta adequada. Això pot donar lloc a respostes més precises i rellevants, la qual cosa pot fer que la conversa sigui més atractiva i informativa.
 • Millora l’enfocament: En definir un propòsit i enfocament clar per a la conversa, pots ajudar a guiar-la i mantenir-la en el camí correcte. Això pot ajudar a garantir que la conversa cobreixi els temes d’interès per a l’usuari i eviti els tangents o distraccions.
 • Major eficiència: Utilitzar instruccions clares i concises també pot fer que la conversa sigui més eficient. En centrar-se en temes específics i evitar tangents innecessaris, pots assegurar-te que la conversa es mantingui en el camí correcte i cobreixi tots els punts clau de manera més oportuna.

Exemples de preguntes eficients i ineficients en ChatGPT

Per a comprendre millor els principis d’elaboració de preguntes de ChatGPT eficaces, vegem alguns exemples de missatges eficaços i ineficaços.

Prompts per ChatGPT eficaços:

 • “Quines estratègies de captació de leads són més efectives en un context B2B2C?” – Aquesta pregunta està centrada i és rellevant, la qual cosa facilita que el ChatGPT proporcioni la informació sol·licitada.
 • “Quins poden ser les conseqüències positives i negatives de la presència activa d’una empresa en les xarxes socials?” – Aquesta pregunta és específica i rellevant, la qual cosa permet al ChatGPT proporcionar una resposta específica i útil.

Prompts per ChatGPT ineficaços:

 • “Explica’m tot el que sàpigues?” – Aquesta pregunta és massa àmplia i oberta, per la qual cosa és difícil que el ChatGPT generi una resposta útil i específica.
 • “Pots ajudar-me amb el meu pròxim article?” – Encara que aquesta pregunta és clara i específica, és massa oberta perquè el ChatGPT pugui generar una resposta útil. Una pregunta més eficaç seria especificar el tema o la tasca en qüestió.
 • “Com estàs?” – Encara que es tracta d’una pregunta habitual per a iniciar una conversa, no està ben definida i no proporciona un propòsit o enfocament clar per a la conversa.

Si compares aquests exemples, podràs fer-te una idea dels principis que regeixen l’elaboració de prompts per ChatGPT eficaces.

Principis d’una comunicació clara

La comunicació clara és essencial per a assegurar que les teves preguntes a ChatGPT siguin efectives i generin converses interessants i informatives. Hi ha diversos elements clau de la comunicació clara que has de tenir en compte en crear els teus missatges:

 • Claredat: Usa un llenguatge clar i específic que sigui fàcil perquè ChatGPT ho comprengui. Evita utilitzar argot o llenguatge ambigu que pugui causar confusió o malentesos.
 • Concisió: Sé el més concís possible en els teus missatges, evitant paraules innecessàries o desviacions. Això ajudarà a garantir que ChatGPT pugui generar una resposta enfocada i rellevant.
 • Rellevància: Assegura’t que els teus missatges siguin rellevants per a la conversa i les necessitats de l’usuari. Evita introduir temes no relacionats o desviacions que puguin distreure de l’enfocament principal de la conversa.

Seguint aquests principis de comunicació clara, pots crear missatges efectius per a ChatGPT que generin converses interessants i informatives.

Com construir prompts per ChatGPT efectius

Consells per a crear preguntes a ChatGPT

Ara que hem explorat els principis de crear missatges clars i concisos per a ChatGPT i la importància d’evitar l’argot i l’ambigüitat, aprofundim en un procés específic per a crear missatges efectius. Aquí estan els passos que has de seguir:

 • Identifica el propòsit i enfocament de la conversa. Abans d’escriure el teu missatge, és essencial tenirChatGPT prompts una comprensió clara del que esperes aconseguir a través de la conversa. Vols proporcionar informació, respondre una pregunta o tenir una conversa informal? En identificar el propòsit i enfocament de la conversa, pots crear un missatge específic i rellevant, la qual cosa resultarà en una conversa més interessant i informativa amb ChatGPT.
 • Utilitza un llenguatge específic i rellevant. Per a assegurar-te que ChatGPT comprengui el teu missatge i pugui proporcionar una resposta apropiada, és crucial utilitzar un llenguatge específic i rellevant. Evita utilitzar argot o llenguatge ambigu que pugui causar confusió o malentesos. En canvi, tracta de ser el més clar i concís possible, utilitzant un llenguatge rellevant al tema en qüestió.
 • Evita utilitzar missatges massa generals o oberts. Encara que pot ser temptador fer preguntes obertes o massa generals per a obtenir una resposta més completa, aquests tipus de missatges sovint poden resultar en converses desarticulades o sense enfocament amb ChatGPT. En canvi, tracta de ser el més específic possible en els teus missatges, definint un propòsit i enfocament clar per a la conversa.
Tens dubtes sobre la teva estratègia online?
rep consells especialitzats per al teu èxit en Inbound Marketing.
 • Revisa i modifica el teu missatge. Abans d’enviar el teu missatge a ChatGPT, pren-te un moment per a revisar-lo i modificar-lo per a assegurar-te que sigui clar i fàcil d’entendre. Considera si el llenguatge és específic i rellevant, i si el missatge està enfocat i evita l’ambigüitat.

Passos per crear preguntes en ChatGPT

Seguint aquests passos, pots crear missatges efectius per a ChatGPT que generin converses interessants i informatives.

Un exemple:

 • Defineix el propòsit i l’enfocament de la conversa: L’objectiu d’aquesta conversa és saber quins són els paràmetres pels quals és valorat un Director de Màrqueting, i quals són els desafiaments als quals s’enfronta en l’exercici de la seva activitat professional. Alguna cosa que et serveixi per a estudiar el teu Ideal Customer Profile, per exemple
 • Tria un llenguatge específic i pertinent: “Pots indicar-me quals són els KPIs pels quals és mesurat un Director de Màrqueting, i desenvolupar quals són els seus principals reptes en l’exercici de la seva professió?”. Aquests prompts per ChatGPT són clars i específics, la qual cosa facilita que ChatGPT ho entengui i generi una resposta adequada.
 • Evita preguntes obertes o massa àmplies: Aquesta pregunta és concreta i específica, per la qual cosa s’evita el llenguatge obert o massa ampli que podria donar lloc a converses inconnexes o desenfocades.
 • Repassa i revisa la teva pregunta: Una vegada revisada, aquesta pregunta és clara i fàcil d’entendre, i se centra en el tema específic de les mètriques per a avaluar el rendiment d’un Director de Màrqueting. No és necessari revisar-ho.

Millors pràctiques per a adreçar converses a direccions significatives

Per a mantenir converses interessants i informatives amb ChatGPT, és important tenir una clara idea d’on vols que vagi la conversa i guiar-la en direccions significatives. Aquí hi ha algunes millors pràctiques per a fer-ho:

 • Comença amb un missatge clar i concís. Com explicava anteriorment, és important crear missatges clars i concisos que defineixin el propòsit i enfocament de la conversa. En començar amb un missatge enfocat i específic, pots ajudar a garantir que la conversa es mantingui en el camí correcte i cobreixi els temes d’interès per a l’usuari.
 • Anima a ChatGPT a ampliar les seves respostes. Si bé ChatGPT pot proporcionar informació útil i rellevant, a vegades pot ser útil animar-ho a ampliar les seves respostes per a proporcionar informació més detallada o aprofundir en temes relacionats. Pots fer això fent preguntes de seguiment o proporcionant context o exemples addicionals per a ajudar a guiar la conversa.
 • Tingues en compte el to i llenguatge utilitzats en la conversa. Per a mantenir una conversa significativa i interessant, és important tenir en compte el to i llenguatge utilitzats en la conversa.
 • Evita utilitzar un llenguatge massa informal o despectiu, ja que això pot portar a una falta de comunicació. En canvi, cerca un to respectuós i professional, i utilitza un llenguatge clar i fàcil d’entendre.
  Monitora la direcció de la conversa i ajusta segons sigui necessari. A mesura que la conversa avança, és important monitorar la direcció que està prenent i ajustar segons sigui necessari per a mantenir-la en el camí correcte. Si la conversa comença a allunyar-se del tema principal, pots usar missatges o preguntes de seguiment per a dirigir-la cap a una direcció més rellevant.

Seguint aquestes millors pràctiques, pots ajudar a guiar les converses amb ChatGPT en direccions significatives i promoure converses més interessants i informatives.

El truc de “Actua com…”

Una de les tècniques més útils per a crear prompts a ChatGPT és el truc de “actua com”. Aquesta tècnica implica utilitzar la frase “actua com” en el missatge per a indicar a ChatGPT que assumeixi un paper o persona específica en la conversa. Això pot ser especialment útil per a crear converses més interessants i envolupants, o per a simular escenaris del món real.

Per exemple, podries usar el truc de “actua com” per a indicar a ChatGPT que “actua com un Director Financer” i proporciona recomanacions respecte a la gestió del capital circulant segons les preferències de l’usuari. O podries indicar a ChatGPT que “actua com un mestre d’escacs” i resol una situació complicada en una partida. Les possibilitats són infinites, i el truc de “actua com” pot ser una eina poderosa per a crear converses interessants i envolupants amb ChatGPT.

Per a usar el truc de “actua com”, simplement inclou la frase “actua com a” seguida d’una descripció del paper o persona que ChatGPT ha d’assumir en la conversa. Per exemple: “Vull que actuïs com un director financer. Pots recomanar alguna opció per a gestionar el capital circulant?”

En usar el truc de “actua com”, pots crear converses més interessants i envolupants amb ChatGPT que s’adapten als interessos i necessitats específiques de l’usuari.

Conclusió

Com hem vist en aquest article, escriure prompts a ChatGPT és essencial per a interaccions reeixides i significatives. En crear missatges específics i precisos, pots guiar a ChatGPT en la direcció que desitges i assegurar-te que la sortida sigui rellevant i útil.

Una tècnica clau per a escriure prompts a ChatGPT efectius és l’ús del truc de “actuar com”, que et permet especificar el paper que ChatGPT ha d’exercir en la conversa. En delinear clarament les expectatives del paper de ChatGPT i el tipus de sortida que desitges rebre, pots proporcionar direcció i orientació clares per a la conversa.

Transforma la teva estratègia digital
programa una xerrada distesa amb els nostres experts en Inbound Màrqueting.

A més d’utilitzar el truc de “actua com”, també és important evitar l’argot i l’ambigüitat en els missatges. En usar un llenguatge simple i evitar preguntes obertes, pots ajudar a garantir que ChatGPT pugui proporcionar respostes rellevants i precises.

Finalment, és important tenir en compte que ChatGPT és una eina i, com qualsevol eina, només és efectiva en la mesura en què la persona que l’usa ho sigui. Seguint les millors pràctiques per a escriure missatges efectius i guiar converses en direccions significatives, pots aprofitar al màxim ChatGPT i utilitzar-ho per a aconseguir els teus objectius.

En resum, escriure prompts a ChatGPT eficients requereix comunicació clara, especificitat i una comprensió clara de les capacitats i limitacions de l’eina. Seguint els consells i les millors pràctiques descrites en aquest llibre electrònic, pots crear missatges efectius que t’ajudin a aprofitar al màxim ChatGPT i aconseguir els teus objectius.

Hablemos para impulsar tus ingresos_