RevOps: Una metodologia clau per accelerar el creixement de la teva empresa

Submergeix-te en el concepte de Revenue Operations (RevOps) i descobreix com aquesta estratègia revolucionària està transformant la manera com les empreses aborden la intersecció crucial entre màrqueting, vendes i customer experience.

RevOps, l’abreviatura de Revenue Operations, és un terme que ha guanyat popularitat en l’àmbit empresarial, especialment en startups i companyies centrades en productes digitals. Aquesta tendència reflecteix la importància d’establir objectius comuns per impulsar un creixement ràpid i sòlid en aquests sectors.

Però, què implica exactament RevOps? És una disciplina novadora, una tàctica de màrqueting o un concepte vinculat a les vendes? En aquest article, et proporcionarem una comprensió detallada de què és RevOps, en quins fonaments es basa i com determinar si la teva empresa es beneficiaria en implementar-ho.

Què és RevOps?

RevOps (Revenue Operations) representa una funció estratègica en l’àmbit empresarial amb l’objectiu d’impulsar el creixement dels ingressos mitjançant la sincronització d’equips de diverses àrees i l’optimització de processos. En essència, es tracta d’aconseguir una alineació integral, abastant departaments com vendes, màrqueting i customer experience.

Un aspecte crucial per assolir aquesta alineació és unificar els equips sota un objectiu comú. En molts entorns empresarials, això implica identificar una “mètrica estrella” que no només reflecteixi la clau del creixement de l’empresa, sinó que també serveixi de guia per a la planificació d’accions de tots els equips.

RevOps colaboración

Frequentment, les àrees de les empreses operen com compartiments estancs, cadascun amb els seus propis objectius. Per exemple, el màrqueting genera leads, les vendes es mesuren per la quantitat de contractes tancats, i el servei al client es valora per la rapidesa a resoldre incidències. No obstant això, aquests objectius no sempre estan alineats de manera inherent. Per exemple, el màrqueting pot centrar-se en la quantitat de leads sense considerar si són efectius per a les vendes. Al seu torn, l’experiència del client pot prioritzar la rapidesa a tancar tickets, descurant el potencial del client per convertir-se en defensor de la marca.

Per assolir aquesta alineació, RevOps s’apunta a fonaments específics que explorarem a continuació.

Pilars de RevOps: Processos, persones i tecnologia

RevOps representa un enfocament integral que abraça tot el customer journey dels nostres clients, des de l’atracció inicial fins a la retenció. Per aconseguir-ho, alinea tots els equips cap a l’objectiu principal d’impulsar el creixement dels beneficis.

Aquest enfocament implica una combinació estratègica de processos, sistemes, eines i persones, amb la finalitat d’assolir un creixement empresarial previsible.

  • Processos: Els processos són la clau. Els equips de RevOps busquen estandarditzar processos en vendes, màrqueting i equips d’èxit del client per alinear-los i augmentar l’eficiència en la funció d’ingressos.
  • Pilares RevOpsPersones: És fonamental que els equips es sentin alineats. I, per aconseguir-ho, cal partir d’una cultura de col·laboració consolidada a l’empresa. És necessari proporcionar tant les eines que ho facin possible com instàncies de formació permanent i creuada entre les àrees.
  • Tecnologia: Tot i que pugui semblar estrany, és comú trobar en les empreses que cada àrea treballa amb el seu propi conjunt d’eines tecnològiques, a vegades amb perspectives divergents sobre les necessitats de la companyia. Una de les responsabilitats clau de RevOps és unificar aquesta font de dades comuna, permetent obtenir una visió integrada del client i identificar els punts exactes on es generen els ingressos.

Per què hauries d’implementar aquesta metodologia?

L’adopció de RevOps esdevé essencial en resposta a les expectatives creixents dels clients. Segons Salesforce, un 67% dels clients esperen consistència en interactuar amb diversos departaments d’una empresa. No obstant això, un 54% perceben que, en comunicar-se entre diferents àrees, estan tractant amb entitats empresarials completament diferents. Aquesta manca de coherència pot resultar en una disminució de la retenció de clients i afectar negativament la percepció general de l’empresa.

Cerques el wow dels teus clients?
Estratègies i solucions creatives que marquen la diferència.

Davant aquest panorama, no sorprèn la predicció de Gartner que per al 2025, un impactant 75% de les empreses de major creixement al món adoptaran el model RevOps. La necessitat de garantir una experiència coherent per al client i evitar la fragmentació en la percepció de l’empresa impulsa aquesta tendència, situant RevOps com una metodologia fonamental per a l’èxit empresarial en els pròxims anys.

Beneficis de RevOps

Com ja estaràs imaginant a aquesta alçada de l’article, implementar un enfocament de RevOps a la teva empresa es pot traduir en múltiples beneficis. Si aconsegueixes obtenir resultats positius en almenys dos dels aspectes que enumerem a continuació, el teu cicle de creixement experimentarà una acceleració significativa:

  • Millorar la rendibilitat: Identificar oportunitats òptimes de generació d’ingressos es converteix en una realitat, contribuint directament a millorar la rendibilitat global de l’empresa.
  • Reduir costos innecessaris: Especialment en l’adquisició d’eines tecnològiques i la formació d’equips, RevOps permet eliminar despeses superflües, optimitzant l’eficiència financera.

Reducir costes con RevOps

  • Augmentar la transparència: Al mapejar detalladament els processos de cada àrea, es minimitzen les friccions entre equips, facilitant una col·laboració més fluïda i transparent.
  • Prendre decisions informades: La disponibilitat de dades més extenses i unificades permet prendre decisions empresarials informades, recolzades per una comprensió integral de l’operació.
  • Evitar la pèrdua de focus: Amb equips alineats al voltant d’una mètrica comuna de creixement, s’elimina la pèrdua de focus, assegurant que tots contribueixin eficaçment a l’objectiu compartit.

Conclusió

RevOps es presenta com la clau per a un creixement empresarial sòlid i sostenible. Alineant equips al llarg del customer journey, aquesta metodologia no només respon a les creixents expectatives del client, sinó que també optimitza processos, redueix costos i millora la rendibilitat. Amb un enfocament clar en la coherència i l’eficiència, RevOps es presenta com la ruta essencial per a l’èxit futur de les empreses.

Transforma la teva estratègia digital
programa una xerrada distesa amb els nostres experts en Inbound Màrqueting.

Hablemos para impulsar tus ingresos_